Top

Školení provádění periodických kontrol, jehož absolventem je osoba odborně způsobilá pro periodické prohlídky osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky. Po úspěšném ukončení je revizní technik oprávněn kontrolovat OOPP proti pádu z výšky všech značek, pokud výrobce v návodu k použití nestanoví jinak!

PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO

Cílové skupiny: uživatelé OOPP, prodejci OOPP, technici BOZP, vedoucí a instruktoři složek IZS, metodici, provozovatelé lanových parků, provozovatelé horolezeckých stěn a další.

NÁPLŇ ŠKOLENÍ

Teoretická + praktická část: Školení je věnováno především praktickému seznámením se s kontrolami OOPP, kde je kladen důraz na řádné vyplnění revizních protokolů, detailní kontrolu OOPP, čištění OOPP, hlubší rozbor vlastností OOPP oproti standartnímu uživateli.

V případě školení v POLYGONU Poniklá je jeho součástí i ukázka pevnosti nového a opotřebovaného materiálu na trhačce a pádové věži a nahlédnutí do výroby OOPP Singing Rock.

Praktická zkouška: kompletní revize OOPP včetně zápisu do revizního protokolu

PRAKTICKÉ INFORMACE

Místo školení: POLYGON Poniklá, POLYGON Kladno, POLYGON Brno, (bez testů pevnosti a ukázky výroby OOPP)
Počet účastníků: max. 15
Rozsah školení: 14 hodin (2 dny)
Výstup: certifikát, skripta
Platnost certifikátu: 24 měsíců

CENY ŠKOLENÍ

ŠKOLENÍ

    Na pracovišti klienta
5 035 Kč bez DPH
+ 10 Kč/km

TERMÍNY ŠKOLENÍ

Pro větší skupiny, 5 a více účastníků, lze domluvit individuální termín prostřednictvím e-mailu nebo na telefonu.

ZOBRAZIT TERMÍNY ŠKOLENÍ

KDE NÁS NAJDETE

Lezecká stěna Duro Singing Rock

Slaměníkova 23b
614 00 Brno

Ivo Hrdina
GSM: +420 605 522 351
polygon@klajda.cz

Fakturační adresa:
Horolezecké centrum Brno s.r.o.
Baarovo nábřeží 461/13
614 00 Brno