Top

Veškerá školení práce ve výškách jsou v souladu se současnou legislativou EU a ČR a patří do systému BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Systém školení dělí kurzy do tří základních tříd, které pokrývají většinu požadavků osob vykonávajících práci ve výškách. Základním, jednodenním školením je Třída 1, která zahrnuje například pohyb po střechách a konstrukcích. Třída 2 a 3 nabízí školení, která velmi často zohledňují konkrétní činnost – lanový přístup, stromolezení, záchrany. POLYGON také poskytuje související školení věnované revizím OOPP, seznámením prodejců s OOPP a školení „na míru“ dle požadavků klienta.

TŘÍDY ŠKOLENÍ (DLE BOZP)

TŘÍDA 1

  Nejedná se o práci ve visu

  Pokrývači, klempíři, tesaři, elektrotechnici apod.
1 700 Kč bez DPH
VÍCE INFORMACÍ

TŘÍDA 2

  Pro klienty s absolvovanou Třídou 1.

  Elektrotechnici, údržba objektů, zahradníci, lesníci apod.
od 2 130 Kč bez DPH
VÍCE INFORMACÍ

TŘÍDA 3

  Pro klienty s absolvovanou Třídou 1 a 2.

  Záchrana, evakuace, spouštění a vytahování zraněného, kladkostroje apod.
dle rozsahu školení
VÍCE INFORMACÍ

Pro teoretickou část výuky je k dispozici moderně vybavená multimediální učebna. Praktická část probíhá v prostorných halách, kde najdeme příklady mnoha modelových situací pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Polygon disponuje kompletním vybavením OOPP pro zajištění a pohyb osob při práci ve výškách. Frekventanti školení tak mají možnost společně s lektorem navrhnout efektivní a bezpečné vybavení pro danou konkrétní činnost. Každému účastníkovi je kompletní vybavení po celou dobu školení zapůjčeno zdarma!

Polygon není jen školení, ale i prostor pro testování výrobků a technik samotnými výškovými pracovníky.

Naše komplexní řešení zahrnuje:
- analýzu rizik na konkrétním pracovním místě při konkrétní prováděné práci
- navržení a instalace vhodného kotvícího systému
- navržení metodiky pohybu a práce na konkrétním místě
- dodání vhodných OOPP
- školení pracovníků
- revize vybavení

UČEBNA

TERMÍNY ŠKOLENÍ

Pro větší skupiny, 5 a více účastníků, lze domluvit individuální termín prostřednictvím e-mailu nebo na telefonu.

ZOBRAZIT TERMÍNY ŠKOLENÍ

KDE NÁS NAJDETE

Lezecká stěna Duro Singing Rock

Slaměníkova 23b
614 00 Brno

Ivo Hrdina
GSM: +420 605 522 351
polygon@klajda.cz

Fakturační adresa:
Horolezecké centrum Brno s.r.o.
Baarovo nábřeží 461/13
614 00 Brno