Klajda.cz / Školení práce ve výškách - BOZP

Školení práce ve výškách - BOZP

Školení práce ve výškách - BOZP

Veškerá školení práce ve výškách jsou v souladu se současnou legislativou EU a ČR a patří do systému BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Systém školení dělí kurzy do tří základních tříd, které pokrývají většinu požadavků osob vykonávajících práci ve výškách. Základním, jednodenním školením je Třída 1, která zahrnuje například pohyb po střechách a konstrukcích. Třída 2 a 3 nabízí školení, která velmi často zohledňují konkrétní činnost – lanový přístup, stromolezení, záchrany. POLYGON také poskytuje související školení věnované revizím OOPP, seznámením prodejců s OOPP a školení „na míru“ dle požadavků klienta.

 

práce ve výškách školíme v těchto třídách (dle BozP)

Třída 1 Třída 2 Třída 3

Místa pohybu
Střechy, vyvýšené plochy, regály, mosty, lešení apod.
 

Místa pohybu

Kostelní věže, výškové budovy, stromy apod.

Místa pohybu
Výškové budovy, sila, jevištní konstrukce, jeřáby, komíny apod.

Pro koho

Pokrývači, klempíři, tesaři, elektrotechnici apod.
 

Pro koho

Elektrotechnici, údržba objektů, zahradníci, lesníci apod.

Pro jaký účel
Záchrana, evakuace, spouštění a vytahování zraněného, kladkostroje apod.

 Rozsah školení
7 hodin (1 den)
 

 Rozsah školení
15 hodin (2 dny)
 

Rozsah školení
30 hodin (4 dny)
 

Nejedná se o práci ve visu.

Pro klienty s absolvovanou
Třídou 1.
 

Pro klienty s absolvovanou
Třídou 1 a 2.
 

Cena školení

1 500 Kč bez DPH

 Cena školení
od 3 520 Kč bez DPH
 

Cena školení

dle rozsahu 
 

Více informací

Více informací

Více informací

  

Pro teoretickou část výuky je k dispozici moderně vybavená multimediální učebna. Praktická část probíhá v prostorných halách, kde najdeme příklady mnoha modelových situací pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Polygon disponuje kompletním vybavením OOPP pro zajištění a pohyb osob při práci ve výškách. Frekventanti školení tak mají možnost společně s lektorem navrhnout efektivní a bezpečné vybavení pro danou konkrétní činnost. Každému účastníkovi je kompletní vybavení po celou dobu školení zapůjčeno zdarma!

Polygon není jen školení, ale i prostor pro testování výrobků a technik samotnými výškovými pracovníky.

Naše komplexní řešení zahrnuje: 

  • analýzu rizik na konkrétním pracovním místě při konkrétní prováděné práci
  • navržení  a instalace vhodného kotvícího systému
  • navržení metodiky pohybu a práce na konkrétním místě
  • dodání vhodných OOPP
  • školení pracovníků
  • revize vybavení 

Klajda partneři

 Rock Pillars Beal
Asolo
Olympia - nákupní a zábavní centrum


Ocún