Top

Školení "stromolezení" je určeno pro pro osoby, které se pohybují v korunách stromů. Toto školení je vhodnou přípravou v rámci BOZP a OOPP pro certifikaci EUROPEAN TREE WORKER.

PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO

Cílové skupiny: arboristé, zahradníci, lesní technici, IZS, elektroenergetici, pracovníci s plošinami, ornitologové, myslivci, fotografové, filmaři, stavění nízkých a vysokých lan, geocaching

Cílové objekty pohybu: stromy

NÁPLŇ ŠKOLENÍ

Teoretická část: legislativa v rámci EU, EAC a ČR (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., zákoník práce a další související předpisy), analýza rizik, první pomoc (prevence, poskytnutí první pomoci, vybavení lékárniček, komunikace s IZS)

Teoretická zkouška: test o rozsahu 40 otázek

Praktická část: 1. seznámení se s použitím OOPP v daném rozsahu školení, BOZP na pracovišti (výstražná páska, reflexní oblečení, helma), instalace výstupových lan do korun stromu, instalace pracovních lan v koruně stromu, výstup a sestup z koruny stromu, pohyb v koruně stromu, jednolanová technika, dvoulanová technika, double kročing, zajištění nářadí při práci nad volnou hloubkou, základní techniky při kotvení lan, základní uzly, zajištění a pohyb ve stromě při rizikovém kácení, práce se stupačkami, spouštěcí techniky, práce se spouštěcími zařízeními, základní kladkostroje
2. první pomoc – resuscitace, základní obvazové techniky, stavění velkého krvácení, zotavovací poloha, antišoková opatření, vyproštění z místa nehody dle rozsahu školení, záchrana zraněného ze stromu
3. ukázka pevnosti uzlů a materiálu na pádové věži a na trhačce, nahlédnutí do výroby OOPP Singing Rock

Praktická zkouška: dle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho správné splnění v rámci BOZP

PRAKTICKÉ INFORMACE

S sebou na školení: pevnou kotníkovou obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranu zraku, svačinu, doporučujeme vlastní OOPP (není podmínkou; zapůjčení kompletní sady OOPP v ceně školení)
Místo školení: POLYGON Poniklá
Počet účastníků: jeden školitel max. 6 účastníků
Rozsah školení: 30 hodin (4 dny)
Výstup: certifikát, osobní průkaz s fotkou, skripta
Platnost certifikátu: 24 měsíců

CENY ŠKOLENÍ

ŠKOLENÍ

    Na polygonu
8 520 Kč bez DPH

OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ

    Na polygonu
2 130 Kč bez DPH

TERMÍNY ŠKOLENÍ

Pro větší skupiny, 5 a více účastníků, lze domluvit individuální termín prostřednictvím e-mailu nebo na telefonu.

ZOBRAZIT TERMÍNY ŠKOLENÍ

KDE NÁS NAJDETE

Lezecká stěna Duro Singing Rock

Slaměníkova 23b
614 00 Brno

Ivo Hrdina
GSM: +420 605 522 351
polygon@klajda.cz

Fakturační adresa:
Horolezecké centrum Brno s.r.o.
Baarovo nábřeží 461/13
614 00 Brno