Top

Školení je určeno pro pracovníky, kteří úspěšně absolvovali Třídu 1. Výškoví pracovníci se pohybují v lanovém přístupu za pomoci OOPP. Svou práci tedy vykonávají převážně ve visu. (Školení Třídy 2 mohou absolvovat lezci, kteří již absolvovali Třídu 1. Pro nováčky v oboru bez předešlých zkušeností se zájmem o Třídu 2 máme možnost rozšířit školení o Třídu 1, tedy přidat jeden den navíc.)

PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO

Cílové skupiny: elektrotechnici, údržba provozuprůmyslových objektů, IZS, zabezpečovací zařízení, reklama, úklid, mytí oken, montáže, film, apod.

Cílové objekty pohybu: kostelní věže, výškové budovy, špatně dostupná místa, stropy průmyslových a sportovních hal, mostní konstrukce, žebříky, sila, stožáry, vodojemy, výtahové šachty, šikmé plochy, světlíky, skály apod.

NÁPLŇ ŠKOLENÍ

Teoretická část: legislativa v rámci EU a ČR (nařízení vlády č. 362/2005 Sb, zákoník práce a další související předpisy), analýza rizik, první pomoc (prevence, poskytnutí první pomoci, komunikace s IZS, vybavení lékárniček)

Teoretická zkouška: test o rozsahu 40 otázek

Praktická část: 1. seznámení se s použitím OOPP v daném rozsahu školení, BOZP na pracovišti (výstražná páska, reflexní oblečení, helma), zajištění při pohybu na hranách střech a vyvýšených ploch, preventivní zajištění proti propadnutí, zajištění při práci ve visu, zajištění nářadí při práci nad volnou hloubkou, základní techniky při vykotvení a rozkotvení lan, základní uzly, výstup a sestup po laně, přestup z lana na lano, slanění přes uzel, překonání ochrany lana, překonání hrany, deviace, traverzy, základní kladkostroje, základní techniky pro vytahování a spouštění břemen, pohyb po žebříku, ochrana OOPP proti poškození na hranách
2. záchrana z visu vlastním OOPP, záchrana z visu s OOPP postiženého
3. ukázka pevnosti uzlů a materiálu na pádové věži a na trhačce, nahlédnutí do výroby OOPP Singing Rock (Pouze na Polygonu Poniklá)

Praktická zkouška: dle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho správné splnění v rámci BOZP

PRAKTICKÉ INFORMACE

S sebou na školení: pevnou kotníkovou obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranu zraku, svačinu, doporučujeme vlastní OOPP (není podmínkou; zapůjčení kompletní sady OOPP v ceně školení)
Místo školení: POLYGON Poniklá, POLYGON Kladno, POLYGON Brno, POLYGON Ostrava, POLYGON Karlovy Vary
Počet účastníků: jeden školitel max. 8 účastníků
Rozsah školení: 15 hodin (2 dny, školení třídy2), 22 hodin (3 dny, školení tříd 1 i 2)
Výstup: certifikát, osobní průkaz s fotkou
Platnost certifikátu: 12 měsíců

CENY ŠKOLENÍ

ŠKOLENÍ

  • Třída 2
  • Na polygonu
4 260 Kč bez DPH

ŠKOLENÍ

  • Třída 1
  • Třída 2
  • Na polygonu
5 960 Kč bez DPH

OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ

  • 1. denní
  • Na polygonu
2 130 Kč bez DPH

OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ

  • 2. denní
  • Na polygonu
4 260 Kč bez DPH

Školení na pracovišti klienta dle domluvy.

TERMÍNY ŠKOLENÍ

Pro větší skupiny, 5 a více účastníků, lze domluvit individuální termín prostřednictvím e-mailu nebo na telefonu.

ZOBRAZIT TERMÍNY ŠKOLENÍ

KDE NÁS NAJDETE

Lezecká stěna Duro Singing Rock

Slaměníkova 23b
614 00 Brno

Ivo Hrdina
GSM: +420 605 522 351
polygon@klajda.cz

Fakturační adresa:
Horolezecké centrum Brno s.r.o.
Baarovo nábřeží 461/13
614 00 Brno