Klajda.cz / Školení práce ve výškách - BOZP / Speciální školení práce ve výškách / Školení pro provádění periodických prohlídek OOPP proti pádu

Školení pro provádění periodických prohlídek OOPP proti pádu

Školení pro provádění periodických prohlídek OOPP proti pádu
  Školení provádění periodických kontrol, jehož absolventem je osoba odborně způsobilá pro periodické prohlídky osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky. 
  Po úspěšném ukončení je revizní technik oprávněn kontrolovat OOPP proti pádu 
  z výšky všech značek, pokud výrobce v návodu k použití nestanoví jinak!


pro koho je školení určeno

 • cílové skupiny: uživatelé OOPP, prodejci OOPP, technici BOZP, vedoucí a instruktoři složek IZS, metodici, provozovatelé lanových parků, provozovatelé horolezeckých stěn a další.


NÁPLŇ ŠKOLENÍ 

 • teoretická + praktická část
  Školení je věnováno především praktickému seznámením 
  se s kontrolami OOPP, kde je kladen důraz na řádné vyplnění revizních protokolů, detailní kontrolu OOPP, čištění OOPP, hlubší rozbor vlastností OOPP oproti standartnímu uživateli. 

  V případě školení v POLYGONU Poniklá je jeho součástí i ukázka pevnosti nového a opotřebovaného materiálu na trhačce a pádové věži a nahlédnutí do výroby OOPP Singing Rock.
 • praktická zkouška:
  kompletní revize OOPP včetně zápisu do revizního protokolu

praktické INFORMACE

 • místo školení: POLYGON Poniklá, POLYGON Kladno, POLYGON Brno, (bez testů pevnosti a ukázky výroby OOPP)

 • počet účastníků: max. 15

 • rozsah školení: 14 hodin (2 dny)

 • výstup: certifikát, skripta

 • platnost certifikátu: 24 měsíců


cena školení 

Školení na pracovišti klienta 

5 035 bez DPH
 

 

 Chci si vybrat termín školení

 

Pro skupiny 5 a více účastníků lze domluvit individuální termín prostřednictvím e-mailu polygon@klajda.cz nebo na telefonu 605 522351

Klajda partneři

 Rock Pillars Beal
Asolo
Olympia - nákupní a zábavní centrum


Ocún