Klajda.cz / Školení práce ve výškách - BOZP / Informace o polygonu

Informace o polygonu

Informace o polygonu

Polygon je školící centrum pro výuku práce a záchrany ve výškách. Ve spolupráci s firmou SINGING ROCK s.r.o. nabízíme jak předem definovaná školení, tak školení „na míru“ podle speciálních požadavků zájemce.

S ohledem na specifické podmínky klienta poskytujeme také školení přímo na jeho pracovišti, na konkrétním daném místě, kde se práce ve výškách vykonává. Jelikož často provoz na pracovišti či klimatické podmínky neumožňují bezpečné a efektivní proškolení lezců, nabízí se možnost využití POLYGONů jako ideální a především bezpečnější a efektivnější volba.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY A VYBAVENÍ
  

 - plocha vnitřních prostor (včetně učebny): 450 m²

  - max. výška vnitřního prostoru: 23,5 m

  - ocelová lávka délky 22m, 17 m nad zemí

  - stísněný prostor (komín) 3x1,5x16 m

 

 

 

 

 

 

  - možnost zakoupení vybavení v polygon shopu nebo e-shopu 

  - sleva na vybavení až 15%

  - sleva 10% na vybavebí pro účastníky kurzů a školení výškových prací

 

 

 

Vnitřní vybavení polygonu Venkovní vybavení polygonu
- multimediální učebna - ocelová lávka 22m
- střecha (variabilní úhel náklonu) - ocelové schodiště
- příhradové konstrukce - ocelové sloupy
- lanové přístupy  
- stísněné prostory  
- vyvýšené plošiny  
- ocelové nosníky  
- telekomunikační příhradové konstrukce  

Klajda partneři

 Rock Pillars Beal
Asolo
Olympia - nákupní a zábavní centrum


Ocún